เครื่องซีลถุงกับแม่บ้านยุคใหม่ ทำให้เก็บรักษาอาหารได้ยาวนาน

ในปัจจุบันนี้คุณแม่บ้านยุคใหม่ที่ไม่ค่อยมีเวลาไปตลาดจับจ่ายใช้สอยทุกวันเหมือนเช่นในอดีตที่เราหิ้วตะกร้าเข้าตลาดตอนเช้าแล้วก็ได้ของสดกลับบ้านมาทำรับประทานกันแต่ในยุค ปัจจุบันนี้รูปแบบวิถีชีวิตค่อนข้างเป็นสิ่งที่ต้องเร่งรีบ และมีการแข่งขันสูง ตื่นขึ้นมาขอให้เราพาตัวเองไปถึงที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วทันเวลาและรอดปลอดภัยก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีในแต่ละวันแล้วดังนั้นการที่จะไม่ให้อยู่ตะกร้าเขาตลาดจับจ่ายใช้สอยทุกวันก็เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย นอกจากนี้รูปแบบของการจับจ่ายใช้สอยในบ้านเรายังเปลี่ยนไป ส่วนใหญ่ที่อยู่ในสังคมเมืองเลือกซื้อของสดผักสดจากซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้าซึ่งค่อนข้างเป็นสิ่งที่สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางระยะเวลาที่ใช้ ถึงแม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยการซื้อสินค้าที่มีราคาแพงกว่าในตลาดสดก็ตามแต่ก็ถือว่าซื้อมาด้วยความสะดวกสบายนั่นเอง